Mitt landskap bild

Mitt landskap

Vi samlar nu in berättelser och minnen om betydelsefulla landskap för finländare. Beskriv vad som gör att ditt landskap känns som ditt eget. Är det ett landskap där du lever din vardag eller ett som du drömmer om? Berätta vilka landskap varit viktiga för dig under olika perioder i livet.

Skriv eller reflektera utgående från följande frågor:

•Vilket är ditt landskap? Hur upplever du ditt landskap? Vad gör landskapet speciellt viktigt för dig?
•Var finns ditt landskap? På landet eller i stan? Är det ett hav, en sjö, ett kärr, en damm, en skog, ett fjäll eller en åker? En tätort, en stad, en förort eller ett torg?
•Har landskap som varit viktiga för dig förändrats under ditt liv? Hur påverkar tiden ditt landskap? Är ditt barndomslandskap ett annat än ditt landskap som vuxen?
•Vad gör du i ditt landskap? Är ditt landskap din boendemiljö, en plats för rekreation, drömmar, vila eller motion? Sköter du om ditt landskap? Kan du påverka det eller vill du bevara det på något särskilt sätt?
•Hur förnimmer du ditt landskap? Har ljud, det du ser, dofter eller din sinnesstämning betydelse för din upplevelse av landskap? Vilka känslor väcker ditt landskap? Ger ditt landskap dig känslor av skönhet, kraft, vila, glädje, rädsla, njutning?
•Hur vill du helst uppleva ditt landskap? Ensam? Med en vän? Med barnen? Är ditt landskap aktuellt för dig? Är det ett minne? Eller en dröm? Saknar du ditt landskap?
•Är ditt sommarlandskap annorlunda än ditt vinterlandskap? Vilka vårtecken kan du se i ditt landskap? Vad har du för erfarenheter av is och snö? Eller värmeböljor och stormar?

Jag försäkrar att jag har rättigheterna till materialet jag laddar upp. Notera att filnamnet inte får innehålla å,ä,ö, eller andra specialtecken.Samtycke till arkivering och användning av frågelistsvar

Tack för att du svarat! Ditt bidrag är värdefullt för att dokumentera vår tids kultur för framtiden. För att materialet ska kunna arkiveras och användas behövs ditt samtycke nedan.

Bakgrundsuppgifterna är tillgängliga med ditt svar medan kontaktuppgifterna endast är för arkivet och i begränsad mån för forskare enligt arkivets regler. Du kan också vara anonym, då fyller du endast i bakgrundsuppgifter.

Bakgrundsuppgifter

Endast frågor med asterisk * är obligatoriska

Kontaktuppgifter

Samtycke