Fotografering i förändring bild

Fotografering i förändring

Aldrig har vi varit omgivna av så många fotografier som i dag. De finns överallt: i våra mobiltelefoner och i tidningar, på sociala medier och i reklam. Men det har inte alltid varit så – förutsättningarna för fotografering har förändrats snabbt. Vad betyder fotografering och foton för enskilda människor i dag? Det efterlyser SLS arkiv svar på.

För ett par årtionden sedan använde vi filmrullar i våra analoga kameror och bara hobbyfotograferna framkallade ibland sina bilder själva. I dag har nästan alla en telefon med inbyggd kamera och digitalkamerornas optik är ofta av hög klass. Vad innebär det att i stort sett alla i dag kan vara fotografer?

När fotograferade man i ditt barndomshem? Vad fotograferades? Vem fotograferade? Hur förvarades fotona hemma hos dig? Har du minnen av viktiga foton i barndomen? Var det vanligt eller ovanligt med fotografering i ateljé? När gick man till fotografen? Minns du någon enskild fotograf som du kommit i kontakt med?

När fick/skaffade du din första kamera? Använder du i dag en skild kamera eller fotograferar du med telefonen/surfplattan? Vad fotograferar du? Har motiven ändrat genom tiderna? Fotograferar du regelbundet eller periodvis? Tar du självporträtt, varför och när?

Finns det oskrivna regler för fotografering? När bör eller bör man inte fotografera? Har du någon gång bett om lov att få fotografera, i vilken situation? Hur känner du själv inför att bli fotograferad? Varför fotograferar du? Anlitar du professionella fotografer? Vid vilka tillfällen? Var sker fotograferingarna, har platsen betydelse?

Berätta hurdana analoga eller digitala kameror du använt och/eller använder. Vad har kamerateknikens förändring betytt för ditt fotograferande? Vad anser du om traditionell fotografering med negativ/diapositiv jämfört med digitalfotografering? Vilka är dina minnen av fotoframkallning? Framkallade du själv eller lämnade du in filmen för framkallning? Var framkallades fotona? Hur gör du i dag? Brukar du redigera dina foton, hur och med vilken mjukvara?

Vad gör du med dina foton? Hur gjorde du förr och hur gör du nu? Ser du på dina foton efter att du tagit dem? Ramar du in och hänger upp eller ställer du fram foton? Arrangerar du foton i album? Gör du fotoböcker eller julkort av egna foton?

Hur förvarar du fotona? Sparar du dem digitalt, i så fall var? Gör du anteckningar om plats, tid och personer? Vilka foton har varit särskilt viktiga för dig? Har du förstört foton? Hurdana och varför? Vilken är din inställning till mängden foton i dag? Vad tror du om framtiden för fotograferingen och fotografiet?

Har du gått fotokurser eller använt fotohandböcker? Berätta om din fotografiska utrustning. Hör du till någon fotoklubb? Berätta om klubbens verksamhet. Brukar du delta i fototävlingar? Har du någon förebild som fotograf, vem och av vilken orsak?

Delar du foton i sociala medier? Varför eller varför inte? På vilken plattform (Instagram, Facebook eller annan)? Har du sociala medier i åtanke när du fotar? Har det betydelse för motivet? Är delningen av foton en drivkraft för att fotografera? Vilka foton delar du med andra? Är de bilderna representativa för din person och ditt liv? Finns det foton du aldrig skulle publicera?

Redigerar du dina bilder före publicering? Är dina foton offentliga eller får bara vissa utvalda ta del av dem? Är det viktigt att få kommentarer eller gillningar? Använder du själv gilla-knappen, för vems bilder, när och varför? Tar du del av andras foton på sociala medier? Vem följer du och varför? Vem följer dig och vad har de för relation till dig? Finns det oskrivna regler för hur man delar foton på andra personer i sociala medier, och för hur man taggar andra? Berätta om du reagerat känslomässigt, positivt eller negativt, på någon annans bilder på sociala medier.

Jag försäkrar att jag har rättigheterna till materialet jag laddar upp. Notera att filnamnet inte får innehålla å,ä,ö, eller andra specialtecken.

Jag försäkrar att jag har rättigheterna till materialet jag laddar upp. Notera att filnamnet inte får innehålla å,ä,ö, eller andra specialtecken.

Jag försäkrar att jag har rättigheterna till materialet jag laddar upp. Notera att filnamnet inte får innehålla å,ä,ö, eller andra specialtecken.Samtycke till arkivering och användning av frågelistsvar

Tack för att du svarat! Ditt bidrag är värdefullt för att dokumentera vår tids kultur för framtiden. För att materialet ska kunna arkiveras och användas behövs ditt samtycke nedan.

Bakgrundsuppgifterna är tillgängliga med ditt svar medan kontaktuppgifterna endast är för arkivet och i begränsad mån för forskare enligt arkivets regler. Du kan också vara anonym, då fyller du endast i bakgrundsuppgifter.

Bakgrundsuppgifter

Endast frågor med asterisk * är obligatoriska

Kontaktuppgifter

Samtycke