Återbruk! bild

Återbruk!

Förr var det rea i januari och juli men numera omges vi ständigt av kampanjer och erbjudanden som lockar till impulsköp. I kombination med att våra kläder, saker eller möbler sällan slits slut, fylls våra hem och garderober allt mer år för år. Berätta hur du löser problemet med för mycket, av allt? Om du har erfarenhet av att sälja eller köpa, fynda, skänka och donera, låt följande frågor inspirera dig och dela med dig av dina tankar. Insamlingen görs i samarbete med Marthaförbundet och pågår till 31.5.2017.

Hur gör du? Köper eller säljer du på loppmarknader, i Facebook-grupper eller på städdagen? Skänker du det du vill göra dig av med till organisationer som Emmaus och Frälsningsarmén? Var köper du? Vad köper du? Var säljer du? Vad säljer du?

Vad betyder återbruk för dig? Handlar det om värderingar, miljötänk, är det en hobby, ett tidsfördriv eller en ekonomisk nödvändighet?

Har din inställning till återbruk förändrats med åren? Upplever du skillnader mellan kläder eller saker som du ärvt, fått eller köpt?

Berätta om upplevelser vid flyttning, uppdelning av hem, tömning av dödsbon. Vad gjorde du med kläder, möbler och kärl?

Finns det saker som du anser att måste sparas. På vilka grunder? Berätta om ärvda saker och hur de används. Vad kan du tänka dig att ge bort och åt vem?Samtycke till arkivering och användning av frågelistsvar

Tack för att du svarat! Ditt bidrag är värdefullt för att dokumentera vår tids kultur för framtiden. För att materialet ska kunna arkiveras och användas behövs ditt samtycke nedan.

Bakgrundsuppgifterna är tillgängliga med ditt svar medan kontaktuppgifterna endast är för arkivet och i begränsad mån för forskare enligt arkivets regler. Du kan också vara anonym, då fyller du endast i bakgrundsuppgifter.

Bakgrundsuppgifter

Kontaktuppgifter

Samtycke